Kilkenny City Vocational School

Department Reports

Welcome to Kilkenny City Vocational School Department Reports Page Please Click on the reports below to see full department report: Latest Department Report Thank
Sep 20
2021
Study Skills Week
Sep 27
2021
School Closed
Dec 08
2021
School Closed
Mar 17
2022
School Closed - St Patrick's Day
New Street, Kilkenny
056 772 2108
Kilkenny & Carlow ETB
Enquire
Location
© 2021 Kilkenny City Vocational School